Användarutbildning Crystal Alarm

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

En utbildning i att använda tjänsten Crystal Alarm Personlarm i mobilen.
Varför behövs ett personlarm?
Hur ska man tänka kring ett personlarm?
Vad har man för skyldigheter och rättigheter gentemot sin arbetsgivare när det gäller personlarm?
Hur larmar man?
Vad händer när man larmar?
Allt detta och mer går vi igenom och ser till att du kommer igång med ditt personlarm från Crystal Alarm.

What Will You Learn?

  • Hur man använder Crystal Alarm Personlarm i mobilen.

Course Content

Lagar och Regler (Våld och Hot, Ensamarbete)
Arbetsmiljöverketsföreskrifter om Våld Och Hot, Ensamarbete.

Rutiner och Utbildning
Varför ska man ha ett personlarm?

Funktioner i tjänsten
I Crystal Alarm-appen finns 4 möjliga larmfunktioner; Direktlarm, Tidslarm, Säker Hemkomst och ManDown.

Crystal Button
Information om våra externa larmknappar CB10, CB20 och CB20 A.

Larmvägar
Vad händer när man startar ett larm?

Kom igång med tjänsten Crystal Alarm
Aktivering, koppla knapp, självtest, provlarm.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ring oss